סדנאות וייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני במגזר הפרטי

יעוץ ופיתוח ארגוני - מתמקד בשלושה פרמטרים מרכזיים להתנהלות נכונה ואפקטיבית של ארגון: המבנה הארגוני, בעלי התפקידים ויעדי הארגון. האתגר המרכזי של הארגון הנו ליצור סינרגיה בין שלושת הפרמטרים באופן שיביא להתנהלות יעילה ועבודת ממשקים מתואמת. בתהליכי ייעוץ, אני מתמקדת בכל אחד מהפרמטרים ומייצרת מנגנוני ניהול למימוש יעדי הארגון.

שינוי ארגוני - ניהול השינוי הוא גורם מפתח להצלחה בכל שינוי ארגוני. ניהול שינוי מוצלח כולל יצירת חזון לשינוי, מיקוד והצבת יעדים, בניית תכנית עבודה רתימת הצוות ויצירת מעורבות ומחויבות לשינוי בתוך כל רמה בארגון.

קורסים והכשרות מנהלים – פיתוח ההון האנושי בארגון הוא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הארגון. הכשרת מנהלים בארגון כוללת שיפור מיומנויות ניהול, ניהול המשימה והנעת צוות, קבלת החלטות וטיפוח עבודת ממשקים.