למנף יכולות, לאתר הזדמנויות

למנף יכולות, לאתר הזדמנויות - לייצר הזדמנויות כלכליות בעולם תעסוקה דינאמי.